Lajmet E fundit

Burri Nuk Ia Di Emrin Gruas Së Tij, Ardit Gjebrea E Fë Lliq Fare Në Sytë E Shqiptarëve: Le N Am, Si S’të Vjen Z Or

Burri nuk ia di emrin gruas së tij, Ardit Gjebrea e fë lliq fare në sytë e shqiptarëve: Le n am, si s’të vjen z or
Pjesë e ru brikës “Gjy sma ime” tek E Diela Shqiptare ka qenë ps ikologia e njohur Denata Toçe dhe bashkëshorti i tij Arben Skënderi, i cili është një artist i mirënjohur në Shqipëri.

Ata gjatë in tervistës kanë folur për pjesëmarrjen në politikë, po ashtu edhe për jetën pri vate. Moderatori Ardit Gjebrea zbu loi një se kret të Arbeni, që ai i thërret bashkëshortes Denada dhe jo Denata. Arbeni shpjegon arsyen pse nuk i pëlqen t’i thë rrasë asaj me emrin që ka.

Ardit Gjebrea: Ne e kemi bërë të që llimshëm sepse Beni do na sqa rojë pse të thërret Denada, ka një jetë që e dëgjoj që të thërret Denada dhe burrë që nuk i di emrin gruas, vetëm ty të kam parë.