Lajmet E fundit

Si i detyroi Enver Hoxha rreth 100 shqiparë të nda.hen nga gratë e tyre ruse me arsyetimin se jan pro.vo.kative

“Paris-presse” ka botuar, të dielën e 14 janarit 1962, në ballinë, një shkrim në lidhje me vendimin miz.or të re.gji.mit di.ktator.ial të Enver Hoxhës ndaj shqip.tarëve të martuar asokohe me shtetase ruse, të cilin, Aurenc Bebja, nëpërmjet Blogut “Dars (Klos), Mat – Albania”, e ka sjellë për publikun shqiptar :

]

Rreth 100 ofi.cerë dhe nëpunës civilë shqiptarë janë det.yruar të nda.hen nga gratë e tyre, sepse ato janë me ori.gjinë ruse. Qeveria e Enver Hoxhës dë.boi, tre ditë më parë, gratë ruse të mar.tuara me shqiptarët në kohën kur ata ishin studentë në Moskë.

Vetëm disa nga bu.rrat e tyre gux.uan të shkonin në aeroport për t’u dhënë la.mtu.mirën e fu.ndit grave të tyre.