Lajmet E fundit

Si nëpër filma, gra.bitësit shqiptarë sul.mojnë furgonin e bli.nduar në mes të Italisë (video)

Persona të arm.at.osur me origjinë shqiptare su.lmuan një makinë të bli.nduar që transp.ortonte sende me vle.rë në një autostradë mes Modenës e Bolonjës duke lënë pas një skenë të vërtetë kr.imi, të ngj.ashme me ato që shihen në fi.lmat ak.sion.

Sipas pol.icisë, agre.sorët kishin vendosur goz.hdë në mes të rrugës për të nd.aluar tra.fikun, nën kër.cëni.min e ar.mës ata zbritën disa persona nga makinat e tyre dhe i vunë fl.akën për të bërë div.ers.ion.

Gjithashtu, ata de.tyruan dhe sho.ferët e dy kamionëve të kth.enin makinat, për të bl.lokuar qark.ullimin. Megjithatë, diçka në pla.nin e gra.bit.ësve nuk shkoi mirë dhe ata nuk arritën të merrnin asgjë nga furg.oni i bl.induar. Ata u lar.guan me shpe.jtësi në drejtim të Bolonjës dhe pol.icia ka nisur një operacion të gjerë për ka.pjen e tyre.