Lajmet E fundit

Çfarë fati / Zhytësi mbije.ton mrekullisht pasi qëndroi disa sekonda në go.jën e balenës (video)

Një inc.ident i pabes.ueshëm ndodhi të premten në SHBA, me prota.gonist një zhy.tës dhe një balenë.
Mi chael Pac kard, i cili ka qenë peshkatar për 40 vjet, ishte zh.ytur në Cape Cod në Provincetown, Massachusetts dhe sapo r.a në ujë, ai nd.jeu “një go.ditje të madhe dhe gjithçka u err.ësua” siç e përshkruan ai, përcjell abcnews.al.

Në fillim Mic hael be.soi se ishte su.lm.uar nga një pes.hkaqen. “Unë e kuptova se ai nuk ka dhë.mbë fare dhe kuptova se jam në go.jën e një bal.ene që po përpiqet të më gë.llt.isë. Ishte kjo, mendova se po vdi.sja, “tha 56-vjeçari dhe shtoi se në atë moment arriti të mend.ojë vetëm për gruan dhe dy djemtë, të moshës 12 dhe 15 vjeç.
Për 30-40 sekonda ai u gjet në go.jën e bale.nës dhe mre.kullia ndodhi që shp.ëtoi. Balena pës.htyu duke e hed.hur tutje 56-vjeçarin.

“Pa.pritmas, ajo u ngjit në sipërfaqen e detit dhe filloi të tu.ndte kokën. Thjesht më hod.hi në ajër dhe unë u zhy.ta në ujë. Isha i li.rë. Nuk mund ta besoja,” tha ai. g.v/abcnews.al

https://www.bbc.com/terms