Lajmet E fundit

Turp / Mësuesja rr.eh nënën e fëmijës me autizëm dhe as që i bie pishman: E meriton edhe më keq

Në oborrin e shkollës 9-vjeçare “Qemal Mici” në Durrës në datën 4 Qershor 2021 ka pa.tur një përpl.asje fiz.ike dhe dh.unë mes një prindi të një fëmije, Fjoralba Rusa, dhe mësueses Valentina Jance.
Pas një zë.nke të fëmijëve të tyre, janë rra.hur edhe dy nënat, që janë prindërit për.katës. Fëmija i zonjës Rusa është me aftësi ndryshe dhe sipas të ëmës, mësuesja Valentina Jance e dhu.non ver.balisht, duke qenë dhe mësuese në të njëjtën shkollë.

Emisioni “Stop” pas den.oncimit ka shkuar në shkollën “Qemal Mici”, ku është takuar me prindin e fëmijës, Fjoralba Rusa, e cila tregon të gjithë ngja.rjen si ka ndodhur.
“Ditën e premte po prisja djalin për ta marrë nga shkolla, aty ka ardhur mësuesja Valentina Janca dhe filloi duke bër.titur. Më tha që “çuni jot më ka nga.cmuar gocën”. Filloi me ofe.ndime me gjuhë ba.nale që nuk mund të flitet. Pastaj erdhi çuni me mësuesen dhe e ka.pi nga koka i h.odhi k.apelën. Pastaj më ka.pi mua më gër.vishti këtu dhe më ofe.ndoi me një fjalor degr.adues“, tregon Rusa.

Më pas gazetarët kanë zhvi.lluar dhe një takim me drejtorin e shkollës, Eduart Prenga, i cili na p.ohoi, që ka patur dhu.në fiz.ike mes mësueses dhe prindit, por që në këtë situatë, mësuesja ka qenë në rolin e prindit.
Drejtori tha, se ky prind është an.kuar, që mësuesja hyn në klasën, ku ka djalin deno.ncuesja dhe për këtë i është tër.hequr vëmendja.
“Është e vërtetë, pas përfundimit të të procesit mësimor, ka ndodhur mes zonjës dhe mësueses, që në rastin konkret është prind, ka ndodhur një për.plasje ver.bale dhe fi.zike. Ne kemi raportuar në org.anet komp.etente. Mësuesja ka vajzën në atë klasë, ashtu si zonja dhe mësuesja ka fëmijën në atë klasë. Nga prindi më është thënë që mësuesja të mos fu.tet më në klasë pasi fëmija ka një lloj fo.bie prej saj. Pas kësaj mësuesja nuk ka shkuar më në atë klasë“, ka thënë drejtori i shkollës.
Por nga ana tjetër vetë mësuesja Valentina Jance mo.hoi të ketë patur dhu.në fizike mes saj dhe prindit, duke deklaruar, se nuk i është tërhequr
asnjëherë vër.ejtje, se hyn në klasën e vajzës së saj.

Mësuesja: Prindi me mua nuk ka patur asnjë ko.nflikt. Të mbaj përgjegjësi vetë, se ku i ka bërë she.njat, të mbajë përgjegjësi vetë!

Gazetarja: Çfarë ka ndodhur?

Mësuesja: Siç bëjnë fëmijët gjithmonë, tentojnë të ngac.mojnë në klasë, është pak agr.esiv por nuk është faji i fëm.ijës në këtë rast.

Gazetarja: Ju e dini sa minuta qëndron fëmija i zonjës Fjoralba në shkollë?

Mësuesja: Nuk e kam idenë fare. Nuk futem fare, nuk e kam idenë fare. Unë nuk futem fare në atë klasë. Nuk më është tërhequr asnjëherë vëmendja. Hap kamerat! Gazetarja: Ty të është të.rhequr vëm.endja nga drejtoria e shkollës

Mësuesja: Nuk më është tër.hequr asnjëherë vëm.endja. Hap kamerat. Gazetarja: pse po largoheni tani.