Lajmet E fundit

Madhështore: Pasi i riu vr.au aksid.entalisht 4 veta të familjes, i “zoti i shtëpisë” i fali gja.kun?

Në var.rezat e qytetit në Shtimes janë var.rosur katër anëtarët e familjes Ramadani të cilët u aksi.dentuar të dielën në trafik. Pas cer.emonisë së var.rimit, është zhvilluar edhe një ceremoni tjetër – ajo e fa.ljes së gj.akut.

Familja Ramadani ka fa.lur sipas traditës katër gj.aqet ndaj familjes Musliu, prej së cilës vjen drejtuesi i veturës së përfshirë në aks.ident.

Po ashtu është njoftuar se përveç të pamës që do të mbahet tre ditë tek familja Ramadani, po kaq ditë të pame do të mbajë edhe familja Musliu. Ndërmjetësues për fal.jen e gja.qeve kanë qenë kryetarët e komunave, Agim Aliu i Ferizaj dhe Naim Ismajli i Shtimes.