Lajmet E fundit

Fakte: Koha kur Berisha dhe Meta shkarkuan Kryeprokurorin sepse gjy.koi shoferin e Monikës që u kap me 20 kile he.roinë

Nar.kotraf.iku dhe nar.kom.afia shqiptare tashmë është e qartë se ka pasur duart, këmbët por edhe mendjen e politikës shqiptare, krerëve të saj që në fillimin e këtij fenomeni e deri më sot.
Në thuajse të gjithë doss.ierin “Esk.obarët shqiptarë”, “Pamfleti” ka publikuar fakte të plota mbi këtë fenomen.

Por njërin prej tyre, po e risjellim sot për të plotësuar sa më mirë kuadrin e nark.oma.fies dhe për të treguar se sa brenda politikës ishte dhe është ajo. E mbani mend Adi Shamkun? Sot atë e kujtojnë shumë pak vetë.
Ai ishte një “çerr” i Ilir Metës në FRESH, të cilin e emëroi në poste shumë të larta shtetërore: Drejtor të Shërbimeve Qeveritare dhe Drejtor i Përgjithshëm i Rrugëve, përkatësisht posti më me shumë lekë në Shqipëri.

Adi Shamku u largua me tu.rp nga administrata në vitin 2002, pas një ska.ndali të madh, madje me vendim gjy.kate u dë.nua me punë publike për të pastruar Lanën. Por që prej asaj dite nuk ka prekur punë me dorë. E megjithatë jeton si lord

Nejse kjo është tjetër histori, Shamku thjesht përfitoi nga “Omerta”-ja për shefat e tij: Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, që gjasme u prish dhe nuk flet me ta.

Po cili ishte ky skandal?

Shkëlqim Konçi, që në bordero ishte shofer i Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, por që realisht ishte njeri i afërt, shofer dhe se.kser i Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës, ka.pet me 20 kil.ogram her.oinë nga policia e Shtetit në Kukës, duke ten.tuar ta kalojë në Kosovë.

Ngjarja ndodhi më 7 shkurt të vitit 2002, Ilir Meta sapo ishte dhënë dorëheqjen si Kryeministër dhe në postin e kreut të qeverisë përkohësisht u vu Pandeli Majko. Prokurori i Përgjithshëm i Republikës ishte Arben Rakipi, i cili vetëm pak muaj më parë zbu.loi një ska.ndal dr.oge afër zyrave të tij që e publikuam në numrat e kaluar të “Pamfleti”t.

Por ç’ndodhi? Ilir Meta, lëvizi menjëherë nga frika se Rakipi do të het.onte skan.dalin e shoferit të Monikës, dhe vetëm një muaj më pas, me anë të një aleance fluide me Sali Berishën dhe Rexhep Meidanin, shka.rkuan nga detyra Kryeprokurorin Arben Rakipi dhe e zëvendësuan me Theodhori Sollakun, ish-këshilltarin juridik të Sali Berishës si President dhe më pas edhe konsulent i Rexhep Meidanit.

Ja kronika e plotë e kësaj ng.jarje që është vetëm një ilu.strim i lidhjes org.anike të politikës me nar.kotraf.ikun. Policia shqiptare ka zbu.luar mbrëmjen e 7 shkurtit 2002 një lidhje të re mes tra.fik.ut të dr.ogës e njerëzve me pus.htet.

Nejse kjo është tjetër histori, Shamku thjesht përfitoi nga “Omerta”-ja për shefat e tij: Ilir Meta dhe Monika Kryemadhi, që gjasme u prish dhe nuk flet me ta.

Po cili ishte ky skandal?

Shkëlqim Konçi, që në bordero ishte shofer i Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve, por që realisht ishte njeri i afërt, shofer dhe se.kser i Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës, ka.pet me 20 kil.ogram her.oinë nga policia e Shtetit në Kukës, duke ten.tuar ta kalojë në Kosovë.

Ngjarja ndodhi më 7 shkurt të vitit 2002, Ilir Meta sapo ishte dhënë dorëheqjen si Kryeministër dhe në postin e kreut të qeverisë përkohësisht u vu Pandeli Majko. Prokurori i Përgjithshëm i Republikës ishte Arben Rakipi, i cili vetëm pak muaj më parë zbu.loi një ska.ndal dr.oge afër zyrave të tij që e publikuam në numrat e kaluar të “Pamfleti”t.

Por ç’ndodhi? Ilir Meta, lëvizi menjëherë nga frika se Rakipi do të het.onte skan.dalin e shoferit të Monikës, dhe vetëm një muaj më pas, me anë të një aleance fluide me Sali Berishën dhe Rexhep Meidanin, shka.rkuan nga detyra Kryeprokurorin Arben Rakipi dhe e zëvendësuan me Theodhori Sollakun, ish-këshilltarin juridik të Sali Berishës si President dhe më pas edhe konsulent i Rexhep Meidanit.

Ja kronika e plotë e kësaj ng.jarje që është vetëm një ilu.strim i lidhjes org.anike të politikës me nar.kotraf.ikun. Policia shqiptare ka zbu.luar mbrëmjen e 7 shkurtit 2002 një lidhje të re mes tra.fik.ut të dr.ogës e njerëzve me pus.htet.

Dy personat e arr.est.uar nga for.cat e Kukësit nuk janë gjë tjetër veçse korrierët që transportonin ma.llin nga Shqipëria në Kosovë. Sipër tyre sigurisht që qëndrojnë njerëz shumë të rëndësishëm, të cilët deri tani u kanë siguruar edhe mbr.ojtjen nga Drejtësia.

Rezultatet e para të marra nga het.esit duket se janë shumë premtuese. Njëri prej të ndaluarve Shkëlqim Konçi, 26 vjeç shoferi, personal i Drejtorit të Përgjithshëm të Rrugëve, Adi Shamku, fakt i përg.ënjes.htruar më pas nga ky i fundit.

Por në memorjen e celularit të “Çimit” – kështu e njihnin të gjithë – eksp.ertët kanë zbuluar mes të tjerëve dy numra që i përkasin Kryeministrisë dhe një funksionari të Policisë së Tiranës. Hetuesit e dinë emrin e këtij të fundit, ndërsa për numrin e celularit të emërtuar Kryeministria, ende vazhdojnë he.timet për të gjetur se kujt i përket.

“Numrat që kemi në duar janë të shumtë dhe ne po kërkojmë se kujt i korrespondojnë. Emërtimi i tyre të bën të besosh se lidhjet me persona të pushtetshëm janë evi.dente” – tha njëri nga zyrtarët e policisë që merrej direkt me këtë opera.cion.

Ngjarja

Fuoristrada Nissan me fenelinë dhe targa policie 0667 nuk kishte ndonjë arsye pse të ndalohej. Sigurisht që duhet të ketë qenë ndonjë sinjalizim i cili ka udh.ëzuar fo.rcat e komi.sariatit të Kukësit për ta nda.luar e më pas kontrolluar automjetin e “kolegëve”.

Sipas burimeve të policisë lokale të konf.irmuara më pas edhe nga autoritetet e Tiranës, sapo kanë dëgjuar sirenat nga pas, dy personat e ndodhur në automjet kanë hed.hur diçka nga dritarja.

“Malli” nuk ka qenë gjë tjetër veçse 20 ki.logram her.oinë e pr.esuar në ndarje njëkilogramëshe dhe dy pis.tolera tip Zastave e Bereta. Dy personat e nda.luar quhen Ylli Ibrahimi, 25vjeç nga Miloti dhe Shkëlqim Konçi, 26 vjeç nga Tirana, i cili sipas komunikatës së policisë kishte punuar më parë në Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve.

Deri vonë asnjëri prej tyre nuk ka pranuar të ketë lidhje me mallin, megjithëse sipas të dërguarit të Prokurorisë së Përgjithshme, ekzi.stojnë të gjitha provat për arr.esti.min e tyre.

Lajmi i ar.resti.mit të “Çimit” ka mbërritur menjëherë në Tiranë e të njohurit e tij janë vënë në lëvizje. Të njëjtën gjë kanë bërë edhe Ministria e Rendit dhe Prokuroria e Përgjithshme. Shefi i an.tidr.ogës dhe shefi i sektorit kundër kr.imit të orga.nizuar bashkë me spec.ialistë të tjerë kanë udhëtuar me helikopter drejt veriut. Jo vetëm për sasinë e mal.lit të ka.pur, por sigurisht edhe për emrin e personit të ar.rest.uar.

Në celularin personal të tij ekspertët kanë gjetur numra “të çud.itshëm”. Pa llogaritur njerëz të administratës e persona të tjerë të njohur, dy numra kanë bërë më tepër përshtypje. Njëri i emëruar Kryeministria dhe tjetrin nën emrin e një funksionari të Policisë së kryeqytetit.

Menjëherë kanë nisur het.imet për lidhjet e mundshme, por informacioni i marrë nga njerëzit që merren me këto veprime ka qenë tepër i reze.rvuar. Impl.ikimi i personave të njohur duket se u ka hapur tepër punë het.uesve, të cilët kanë nguruar të japin të dhëna të tjera.

Dyshohet se sasia e her.oinës së zbuluar, e një cilësie tepër të lartë nuk kalonte për herë të parë në rrugën Kukës-Morinë. He.time të bëra më parë duket se kishin arritur të siguronin një vizion të qartë për kanalin e hapur nga Shqipëria drejt Kosovës.

Pjesë e kësaj ndje.kjeje ka qenë edhe fuoristrada që mbante targën e policisë e që brenda kishte edhe një të dytë TR 1385H.

Nuk dihet ende sesi targa e policisë ka përfunduar në duart e dy tr.afika.ntëve. Dje janë dhënë disa var.iante pronësie të saj, nga kamionë të Ministrisë e deri në komisariatin e Pogradecit, pa nguruar të shtohet se është një targë e vje.dhur, por ende nuk është dhënë autorësia e vërtetë.