Lajmet E fundit

Fatos Nano D Ëshmon Për Herë Të Parë: “Edi Rama Ishte I A Rrestuar Më Vitin 1994 Në Francë, E Zunë Duke Vj Edhur…”

Ditën e djeshme Martin Henze, këshilltar për çështjet ekonomike pranë partisë së kancelares gjermane Angela Merkel, CDU, nëpërmjet një postim në Tw itter, i ka bërë një pyetje të thjeshtë kr yeministrit të Shqipërisë Edi Rama.

A jeni arre stuar dhe bur gosur në France në vitin 1994 dhe a keni bërë tregti, me ikona të vje dhura?

Në fakt nuk pritet ndonjë përgjigje nga vetë Rama për këtë çështje, por pyetja r etorike e një personi p ublik në qarqet p olitike gjermane dhe ndërkombëtare, nuk m und të kalohet thjeshtë.

Përpara se të kërkojmë nga pr okuroria që të nisë hetimin u rgjentisht për deklarim të rremë në formularin e dekri minalizit të d eputetit Edi Rama, për të njëjtën çështje në ndihmë po risjellim edhe aku za të tjera që bashkohen në një pikë: Edi Rama në Francë kur ka qenë em igrant, (por edhe në Shqipëri gjatë kohës që ka qenë m inistër Kulture) është m arrë me tra fik ikonash dhe madje edhe është arr estuar dy herë.

Në formularin e fundit të dekr.iminali.zimit që ka dorëzuar si kandidat për d eputet i PS në Qarkun e Vlorës për zgj edhjet e vitit 2017, Edi Rama ka firmosur se nuk ka qenë asnjëherë i ndaluar apo dë nuar, për ndonjë vepër pen ale.