Lajmet E fundit

A jeni të aftë të gjeni dot çfarë fruti është? Posedon vlera të mëdha shëndetësore dhe gjendet lehtë në vendin tonë

Ajo është një bimë frutore tradicionale me emrin botanik Opuntiaficus-indica, fiku i detit, që i përket familjes së kaktusit. Fiku i detit që të huajt e njohin si “dardha me gjemba” është edhe frut edhe perime. Gjethet e gjelbra e të mëdha që përdoren në gatime për shkak të përmbajtjes së ulët të kalorive konsiderohen si perime.

Ndërkohë që kokrrat që çel bima konsiderohen frut. I gjithë fiku është i pasur me shumë vlera ushqimore. Në Shqipëri, fiku i detit është rritur kryesisht në gjendje të egër, por gjithashtu kultivohet sidomos në zonat plot diell dhe ngohtësi të vendit. Gjatë gushtit dhe shtatorit dalin në treg sasi jo të vogla të këtij fruti, që tregtohet me çmimin 100-150 Lekë për kilogram për produktin e vendit.

Ndërkohë gjenden edhe fiq deti të importuar sidomos prodhim nga Afrika Veriore që tregtohen me çmim shumë më të lartë që kap edhe 600 Lekë për kilogram. AgroWeb ju fton të mos ngurroni të zgjidhni produktin shqiptar pasi është krejt cilësor. Përfito nga vetitë e këtij fruti.

Lu.fton inflamacionin

Fruti është në gjëndje të luft.ojë infla.macionin në muskuj, art.erie, traktin gastro.intestinal dhe sistemin kardio.vaskular. Për më tepër, pjesa frutore e bimës është në gjendje të shë.rojë dhimbjet tek njerëzit që vu.ajnë nga infe.ksionet në fshikëzën e ur.inës dhe gurët në tëmth.

Fruti përmban flavonoidë që luf.tojnë rad.ikalet e lira dhe neutr.alizojnë mole.kulat që shkaktojnë dëme tek qel.izat. Shumë studime të ndryshme kanë nxjerrë në pah vetitë anti-infla.matore të këtij druri frutor dhe kokrrave të tij, sidomos kundër ulç.erës.

Fuqizon sistemin imunitar
Substancat e shumta të këtij druri frutor ndihmojnë në for.cimin e sist.emit imu.nitar. Studime tek kafshët kanë treguar që shumë prej këtyre substancave ngadalësojnë ritmet e rri.tjes së tum.orëve.

Antioks.idantët
Fiku i egër është i pasur me ant.ioksidantë të njohur të cilët ngada.lësojnë plakjen e parakohshme, for.cojnë qelizat e shëndetshme dhe detoks.ifikojnë organ.izmit.

Lu.fton kolesterolin
Sasia e lartë e fibrës së tretshme lu.fton kolesterolin e keq dhe parandalon rritjen e tij në nivele të dëmshme. Fiku i detit përmban pek.tinë, dhe shumë element të tjerë që janë aktivë në uljen e kole.sterolit të keq dhe ruajnë yndyrnat e shëndetshme.

Lu.fton diabetin
“Fiqtë me gjemba” janë të dobishme për njerëzit që vu.ajnë nga sëm.undja e diabetit që nuk varet nga ins.ulina. Studimet kanë nxjerrë në pah që substancat dhe ushqyesit e fikut të detit ulin dhe ekuil.ibrojnë tens.ionin e gja.kut, por edhe sheqerin në gj.ak duke frenuar mëlçinë të çlirojë glu.kozë në gj.ak.

Fiku i detit përmban pektinë fibroze që zbut simp.tomat e diab.etit dhe nevojën për in.sulinë. Fibra e patretshme gjithashtu ul nevojën për të ngrënë gjithë kohës duke qenë se ju jep ndjesinë e ngopjes.

Përmirëson tretjen
Fibra tek fiku i detit përmirëson funk.sionet e aparatit tretës siç janë përthithja e lëngjeve të tepërta dhe përshpejtimi i lëvizjes së zorrëve. Kjo fibër minimizon dhe ngadalëson qelizat kan.cerog.jene në zor.rën e tra.shë të cilat kanë fuqinë të rriten dhe zhvillohen shpejt.

Ushqyesit
Fiku i detit është i pasur me minerale dhe vitamina siç janë vitamina A, C, K, B6, ribo.flavina dhe kalciumi.

Ndihmon prostatën
Përbërësit e fikut të detit kanë vlera në trajtimin e një së.mundje të njohur si ben.ign pros.tatic hyper.plasia (BPH). Ekstraktet e fikut të detit bllokojnë enz.imat që janë përgjegjëse për uljen e niveleve të tes.toster.onit.

Mbrojnë neuronet
Kërcenjtë, gjethet dhe frutat e fikut të detit përmbajnë një sërë substancash dhe ant.ioksida.ntësh që janë të fuqishme për mbrojtjen e ner.vave. Rrjedhimisht ato mbrojnë qel.izat e trurit nga dëm.et e ndryshme.