Lajmet E fundit

Sa ka gυxim ky njeri/ I madhi Marin Mema me zbulimin e rradhës

Si eshte Bulqiza e ketyre 30 vjeteve ? Cfare fshihet pas kesaj pasurie te jashtezakonshme?
Kodi i heshtjes, perf.shirja e shtetareve, korru.psioni, tra.fiqet, vde.kjet e vazhd.ueshme te minatoreve… Si u hodhen hapat e pare ne 1948, ecuria dhe zhvillimi i saj… Jeta e nje qyteti qe varet plotesisht nga kromi.

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përt.hithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse.

Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.