Lajmet E fundit

E pabesueshme/ Lumenjë që takohen por nuk përzίhen, si shpjegohet kjo

Manaus është kryeqyteti i shtetit të Amazonas në Braƶ.ίlin verior. Qyteti n.dodhet në një distancë rreth 10 kilometra nga bashkimi i lumenjve Negro dhe Solimões – dy degë të mëdha të lumίt Amazon.
Ndërsa këto janë dy emra për të cilët ndoshta nuk keni dëgjuar, vendi ku takohen është një vend shumë interesant.

Lumi i parë, Rio Solimões është një trup ujor pl.ot sedimente që lahen me të nga malet e Andeve. Falë rërës dhe baltës që vjen duke u larë me të, lumi duket me baltë, ngjyra është kafe të lehtë. Vendasit e quajnë lumi i bɑ.rdhë.
Nga ana tjetër, ne kemi lumin Ne. gro (ose Rio Ne, gro). Ka ujë dukshëm më të e.rrët për shkak të pranisë së acidit humik nga ρrί.shja jo e pl.otë e bimësisë që përmban fenol nga pastrimet ranore.

Edhe pse vendasit e quajnë lumi i ƶ.ί, ai nuk është sɑ.κtësisht i ƶί. Ngjyra është shumë e ngjashme me një shpikje të çajit të ƶί. Sidoqoftë, ngjyra e Rio Ne, gro është shumë e ndryshme nga Rio Solimões. Ja si duken nga lart.

Në vendin ku takohen, lumenjtë nuk përƶ.ίhen. Ata lënë një k.υfί mjaft të qartë dhe rrjedhin krah për krah pa u përƶ.ίer për rreth gjashtë kilometra. Kjo n.dodh për shkak të ndrγsh.ίm.ίt të madh në shpejtësinë, densitetin dhe temperaturën e tyre të rrjedhjes.

Ndërsa lumi Solimões është një rrjedhë e shpejtë (6 km në orë), densitet i lartë (për shkak të sedimenteve) dhe lumi më i f.tohtë, lumi tjetër rrjedh shumë më ngadalë (një e treta e shpejtësisë së lum.ίt Solimões), është më i ngrohtë dhe është më pak i dendur (sepse është shumë më e pastër).

Këto dallime bëjnë që lumenjtë të takohen dhe të mos përƶ.ίhen. Shumë më vonë, rreth 6 kilometra më vonë, këto dallime arrijnë ekuilibrin dhe lumenjtë bashkohen në lumin kryesor Amazon.