Lajmet E fundit

Hoxha shqiptar nga Karaçeva hoqi fotografitë e Skënderbeut dhe të Rugovës nga …

Një hoxhë në fshatin Karaqevë të komunës së Kamenicës i ka hequr nga muri fotografitë e he.roit kombëtarë Gjergj Kastriotit -Skënderbeut, dhe të presidentit historik Ibrahim Rugovës nga një e pame.

Për këtë ka rea.guar, filozofi Blerim Latifi përmes një postimi në Facebook. Ai këtë veprim të hoxhës ka kra.hasuar me ak.tet e tilla që janë bërë pa.ralu.ftës në Kosovë nga pol.icët e Milos.heviqit dhe par.amil.itarët e Arkanit.

Postimi i plotë: Një hoxhë në Karaqevë i paska he.qur fotografitë e Skënderbeut, Ibrahim Rugovës e figurave tjera kombëtare nga muri i një obj.ekti ku qenka duke u mbaj.tur një e pame.

Para lu.ftës këto fotografi na i hi.qnin pol.icët e Milo.sheviqit dhe par.amili.tarët e Arka.nit, e pas lu.ftës hoxhallarët va.habistë. Kohët janë të ndryshme, heqësit e fotografive kanë emra të ndryshëm, por qëllimi mbetet i njëjtë: të lu.fto.het ident.iteti kombëtar i shqiptarëve. Dhe ai që e quajmë Shteti i Kosovës mby.llë sytë dhe veshët.