Lajmet E fundit

E keni këtë shenjë të rrumbullakët, e të dhëmbëzuar – kjo është domethënia

Mund të keni parë një shenjë të vogël të rrumbullakët në krahun e majtë të dikujt ose mund ta keni edhe vetë.
Kjo është një shenjë për shkak të va.ksini.mit. Sipas një organizate shëndetësore, kjo va.ksinë ishte shumë e zakonshme para disa viteve.
Mjekët përdorën një vi. rus të gjallë iVaccinia për të shkaktuar një përgjigje imune që do të mbronte njerëzit nga vi.rusi Variola, i cili shkaktone linë.

Pas kryerjes së va.ksini.mit, formohen flluska dhe më pas krijohet një kore e cila shërohet për disa javë.

Në fund mbetet vetëm një shenjë e rrumbullakët, e dhëmbëzuar.
Krahu i njerëzve in.jekt.ohet disa herë me va.ksinë, e cila krijon edhe atë ‘hartë’. Kjo është edhe arsyeja sepse ajo nuk është një pikë e vogël, por një shenjë e dukshme.