Lajmet E fundit

Të vë në gjumë për 2 minuta/ Kjo është metoda seκretε e ush.trisë amerikane

Ush.tria amerikane përdor një metodë që të vendos në gjumë për dy minuta. Këtë metodë e aplikon për ush.tarët që kanë prob.leme me gjumin.
Ky “seκret” është publikuar në një libër të titulluar “Relαx and Win: Chαmpionship Performαncε”.

Lexuesit kanë mundësinë që të marrin këshilla se si të rregullojnë pro.blemet që kanë me gjumin. Metoda që përdor ush.tria ka një normë suksesi prej 96% pas 6 javë praktike. Dhe kjo realizohet përmes dy proceseve të ndryshme.
E para, duhet të qetësoni mendjen tuaj dhe të mos mendoni asgjë. Që kjo të arrihet duhet rreth 1 minutë e gjysmë. Ky minutazh nuk përfshihet në 2 minutat e vendosjes në gjumë.Qetësoni muskujt e fytyrës, duke përfshirë gjuhën, nofullën dhe muskujt përreth syve.
Shtendosni supet, ulini poshtë dhe pastaj rrotullohuni sa nga ana e majtë dhe pastaj djathtas.
Qetësoni gjo.ksin, nxirrni frymën.
Relaksoni këmbët, fillimisht pjesën e kofshëve.
Më pas, mendoni një nga këto tre ilu.zione:

1-Sikur jeni të shtrirë në një kanoe mbi liqen dhe s’ka asgjëtjetër veçse qiellit blu mbi ju.
2-Sikur po qëndroni shtrirë në një kr.evat ngjyrë kafe në një dhomë katrore.
3-Ose për 10 sekonda mund të përsërisni me vete “mos mendo”, “mos mendo”, “mos mendo”.

Kjo metodë do të fillojë të funksionojnë pas 6 javësh praktikë.