Lajmet E fundit

Pasuria e rrallë e SHQIPTAREVE që kërkonin të huajt(video)

Arkeologët austriakë e italianë e cilësuan një thesar të trashëgimisë, por ata shqiptarë nuk e zbuluan kurrë…
Të dhënat janë fare të pakta . Gjurmë që pak janë gjurmuar…Objektet i perkasin nje zone ku kerkimet e fundit jane bere 44 vjet me pare… Madje ne ate kohe nje e dhene thelbesore nuk eshte zbuluar… Ende edhe sot dallohen gjymtyre te tjera… Perse italianet dhe austriaket bene kerkime ne kete zone ?

Të dhënat janë fare të pakta . Gjurmë që pak janë gjurmuar…Objektet i perkasin nje zone ku kerkimet e fundit jane bere 44 vjet me pare… Madje ne ate kohe nje e dhene thelbesore nuk eshte zbuluar… Ende edhe sot dallohen gjymtyre te tjera… Perse italianet dhe austriaket bene kerkime ne kete zone ?

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.