Lajmet E fundit

“Pandora Papers”: Kush është politikani shqiptar i zh.ytur në ska.ndalin botërorë ?

Ska.ndali i “Pandora Papers” i zbu.luar nga një rrjet gazetarësh inv.esti.gativë ka tro.nditur liderët botërorë. Mes 336 politikanëve është edhe një nga Shqipëria, sipas linkut të faqes që ka publ.ikuar të dhënat.

Por ende nuk dihet se cili është emri i politikanit shqiptar që ka fshehur pasuritë në of.fsh.ore duke investuar përmes par.ajsave fis.kale. Në “skanerin” e inve.stig.imit janë të dhënat e 27 mijë kompanive, 13 prej të cilave të lidhura me pronarë në Shqipëri.
Kons.orciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativë (ICIJ) dhe një grup prej 150 mediash zbu.luan, se 336 zyrtarë publikë në të gjithë botën kanë lidhje me llogaritë of.fsh.ore.

Njerëzit e fuq.ishëm me pushtet fshehin asete në kompani dhe tr.uste të fshehta ndërkohë që qeveritë e tyre bëjnë pak për të ndaluar qar.kullimin global të parave il.egale. Në listën e politikanëve që janë zbu.luar deri tani janë Vladimir Putin, Tony Blair, etj.