Lajmet E fundit

Dokument: Ja cilat ishin dashnoret e pandara të Enver Hoxhës, që një herë në javë kryente ….

Dekla.sifikimi i një numri dokumentesh sekr.ete të C.IA-s kohët e fundit, sjell në përmasa më reale figurën e Enver Hoxhës. Sipas doku.menteve të C.IA-s kur Hoxha ishte profesor në Liceun e Korçës kishte të dashur një nga va.jzat më të bu.kura të asaj kohe të quajtur Tanca Mishu.

Po kështu në dokument shkruhet se Hoxha nuk u është ndarë fust.aneve të femrave edhe gjatë Lu.ftës. Të dhënat e para janë marrë nga C.IA në Greqi, prej një shqiptari të arr.atisur, Aleko Bimli, një qytetar nga Korça, ish-nxënës në kohën kur Hoxha jepte mësim në Liceun e Korçës. Ai me cilësinë e ata.sheut të shtypit pranë Legatës Shqiptare në Beograd, e kishte shoqëruar Hoxhën gjatë vizitës së vitit 1946 në Jugosllavi.
Nuk dihet se në çfarë rrethanash Aleko është arra.tisur.

Infor.macioni më i hershëm i C.IA-s për jetën s.ks.uale të Hoxhës mban datën 21 maj 1951. Ai është pjesë e një kar.tele me 24 faqe. Të dhënat më të hershme janë të vitit 1943, ndërsa më të vjetrat të vitit 1957. Në këtë kar.telë Hoxha ident.ifikohet me cilësimin “SUBJ.EKTI”. Në faqen 12 të tij shkruhet tekstualisht se “Liri Kondi dhe Milka Frashëri janë të das.hurat me inf.luencë të Subjektit”.

Aleko i përshkruan kështu Enver Hoxhën dhe Mehmet Shehun: “Tek-tuk në shtypin e lirë figuron gj.ykimi se Enveri nuk është njeri me puls, se ka një karakter tepër të butë e që pëson ndi.kimin e ndonjë tjetri. Nuk pajtohem me këtë opinion. Edhe puls ka, edhe karakter ka. Pa asnjë dyshim, Mehmeti është më i e.gër, temp.eramenti i tij, më i spikatur. Merita këto të domosdoshme për një udhëheqës në një regjim totalitar.

Mirëpo, këtu nuk duhet harruar fakti se krahas këtyre meritave, Mehmeti ka edhe të meta të mëdha; është kap.riçoz, i rrëm.byer dhe ka nevojë kurdoherë për ndokënd që ta përmbajë. Aq më tepër sepse dëshirat e tij i merr për realitete, sepse udhëhiqet nga pasionet personale, sepse rrëmbehet nga sukseset e çastit. Ndryshe nga Mehmeti, Enveri është më politik, më tepër diplomat, më realist”, shkruan ai.
Ai shkruan më tej se pavarësisht këtyre kur është fjala për vendime, masa dhe orientime antipopullore të hapta, atëherë di të vihet në plan të dytë’ ngarkon për shpalljen dhe zbatimin e tyre ndonjë tjetër, p.sh., Mehmetin. Duke e konsideruar si një njeri që nuk kishte asgjë të veçantë gjatë kohës kur ishte mësues, tashmë. “Ai ka personalitet. Ai e ka vendosur veten mbi masat, ai është një demagog i lindur. Ai është një orator i mirë. Ai di më mirë se çdokush tjetër si ta frymëzojë anëtarin e thjeshtë të partisë”, thuhet në dokumentet e CIA-s.

Bimli shprehet se në Greqi ka dëgjuar se Hoxha është edhe ped.erast, por vetë qëndron asnjanës ndaj këtyre fjalëve.

“Këtu në Greqi kam dëgjuar se është edhe pe.dera.st. Sa kohë isha në Shqipëri nuk më kishte zënë veshi një gjë të tillë. Përcaktojnë madje se H. Samarxhiu, një tregtar lëk.urësh i emigruar që nga 1943 në Greqi, në gjendje të mirë ekonomike tani në Selanik,-e ka pasur dylber të tij. Natyrisht, personalisht, as mund ta përgë.njeshtroj, as mund ta vërtetoj këtë ak.uzë”, shkruan ai.