Lajmet E fundit

Marin Mema: Historia e këtij fshati ka mbetur gjithmonë një enigëm e madhe, objekti i shenjtë që u zhduk në komunizëm

Historia e këtij fshati ka mbetur gjithmonë një enigëm e madhe… Nëna e Kostandinit të madh, Justiniani i parë, një objekt i shenjtë që mendohet se është sjellë prej tyre, por që u grabit në periudhën e komu.nizmit Historianë e studiues janë mahnitur gjithmonë prej saj…. Askush nuk ka mundur të japë një përgjigje…
Çfare qëndron vertete pas ?

Programi “Gjurmë Shqiptare” përfshin një audience të të gjitha moshave. Përfshirja e temave historike, zbulimi i zonave të ndryshme, brenda dhe jashtë Shqipërisë, promovimi i pjesëve të fjetura, shpalosja e kulturës, trashëgimisë, ndërthurur me të sotmen bën që audienca e përthithur të jetë e konsiderueshme dhe gjithëpërfshirëse. Një pjesë e temave historike apo edhe e zonave që trajtohen në Gjurmë Shqiptare nuk njihen ose janë trajtuar përciptazi në historiografinë shqiptare.