Lajmet E fundit

Plani i shtetit Grek për ta pushtuar Shqipërinë gjatë viteve 97? Pamje të rralla nga forcat e ar.matosura greke dhe dësh.timi i tyre

Si hartoi Greqia ndër.hyrjen në jug të Shqipërisë në vitin 1997? Pamje të rralla/ Plani i Greqisë për pus.htimin e Shqipërisë, në 1997. Si hartoi Greqia ndër.hyrjen në jug të Shqipërisë në vitin 1997?
Cili ishte plani? Trag.jedia e Otrantos, mas.akra e Levanit, për.gjakja e Cërrikut…1997 pjesa e dytë Pavarësisht se kanë kaluar 23 vjet do.sja e marsit 1997 vazhdon të qëndroj e mby.llur dhe shumë ngjarje ende të er.rëta….

Çfarë ndodhi në Vlorë e Tiranë ? Trag.jedia e Le.vanit, Otrantos… Perg.jakja e Cerrikut…. Roli i nëndheshëm i Greqisë dhe ndër.hyrja e kryeministres turke… Reporti i Bashkim Gazidedes per nde.rhyrjen e agjen.turave te huaja…