Lajmet E fundit

Komente të shumta pas paraqitjes së fotografisë së Enver Hoxhës në moshë rinore

Që prej vitit 1944, di.ktatori i Shqipërisë, Enver Hoxha, duhej popull.arizuar. Në këtë kohë ai filloi të bëjë fotografi për të marrë pamjen e një koman.danti. Pas vitit 1944 kërkoheshin vazhdimisht imazhe për t’u botuar në libra e albume, në të cilat duhet dhënë një variant udhë.heqësi e optimist.

Për këtë arsye, janë shmangur fotot me bark të madh apo me veshje të rrudhosura.
Hoxha deri në atë kohë nuk kishte qenë i kujdesshëm për veten e tij. Në mjaft foto, xhaketat i ka të rrudh.osura, fotot nuk përçojnë entu.ziazëm, shkruan Dervishi, duke sjellë si shembull një foto, varianti i punuar i së cilës tregon një imazh më të pastër e të kuruar, të “hekurosur” dhe yllit me 5 cepa i është shtuar edhe drapri e çekani.

Kjo foto është përcjell me komente të shumta, shumica jo shumë të mira. Si duket kujtimi për të dhe bëmat e tij nuk ka përfunduar ende.
Por ka edhe disa që ende e kujtojnë për të mirë madje e shohin si udhë.heqës më të mirë që ka pas Shqipëria.