Lajmet E fundit

(VIDEO)Tradhetaret e Shqiperise nder Vite…–Cilat marrëveshje i kishin nënshkruar me Serbinë …

Ky studim nuk po ribotohet me qëllim të dema.skimit apo demo.nizmit të arritjes së ndonjë marrëveshjeje të Kosovës me Serbinë, sepse sot raportet shqiptare-serbe nuk janë si ato të kohës së Esad Pashë Toptanit, Ahmet Zogut, të Fadil Hoxhës e të Ali Shukriut.

Fa.ktori shqiptar në Ballkan sot është shumëfish më i fortë më i mobilizuar dhe më i fuqishëm sesa ishte në të kaluarën. Qëllimi i risjelljes së kujtesë të tr.adht.isë së madhe kombëtare të Ahmet Zogut e Esad Pashës, e disa të tjerëve ka të bëjë me fa.ktin se shtatorja e Ahmet Zogut ndodhet në qendër të Tiranës dhe pikërisht për këtë duhet të botohen shkrime e studime, me qëllim të fre.skimit të kujtesës dhe mos-harrimit të së kaluarës, gjithnjë duke sjellë fa.kte e dëshmi të cilat janë kok.ëforta dhe nuk i nënshtrohen të ashtuquajturit rishkrim e ritushim të historisë, në kushte dhe rrethana të tjera, sikur ndodh sot.

Nuk është për t’ u çuditur përse Beogradi nuk heq dorë nga Kosova, edhe pas lu.ft.ës tonë fitimtare dhe pas humbjes së turpshme të ush.trisë dhe poli.cisë serbe në Kosovë. Mendësia kolon.izuese dhe hegje.moniste serbe pretendon me çdo kusht ta rikthejë, në mos pushtimin klasik në Kosovë, atëherë “epokën” e liberalizmit të ashtuquajtur pol.itik, të kohës së bashkim vëllazërimit, kur

mjerisht jo vetëm politika zyrtare marionete e Kosovës, por edhe një pjesë e hutuar nga radhët e popullatës shqiptare ishte bërë digë e fuqishme e bashkim vëllazërimit dhe jugosllavizimit, përbashkësisë me Serbinë, duke “lidhur” fatin me popujt sllavë, me të cilët nuk i lidhte asgjë e përbashkët, as gjuha, as kultura, as feja, përveç armiqësia e pandërprerë gjatë 13 shekujve të kaluar.