Lajmet E fundit

E dëshmon historiani gjerman Fallmerajer: Në Athinë kishte Gjykatë shqiptare

Shtegtarë të panumërt perëndimorë që vizituan Athinën në shekullin e nëntëmbëdhjetë pikasën një realitet që nuk e kishin parë asnjëherë në fa.ndakks.jet e tyre fi.lohelene.
Ma gje.psja ro mant.ike pas ve.gimeve të së kaluarës u tr.ond.it ke.qazi me del.uzi.onin që provonin udhëtarët sapo arrinin në Athinë: përpos rrë.nojave të Akropolit dhe tufave të dhenve që kullosnin qetë-qetë, gjithçka i ngjante një fshati shqiptar.

E tillë është edhe dëshmia largvajtëse e historianit gjerman Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861). Një karrierë akademike e zhvilluar në rrethet shkollare të Bavarisë, ai do të bënte emër në Evropë me njohjen e tij enciklopedike të historisë së Greqisë mesjetare.
Vepra e tij ‘Historia e Moresë në Mesjetë’, e botuar në Shtutgart disa vite pas krijimit të Greqisë së pavarur, shk. ak toi zemmëratë gjithandej rretheve filohelene në Evropë.

Në zemër të teorisë së Fallmerayerit ishte ideja që grekët e kohës së tij nuk ishin tjetër veçse pasardhës të sllavëve dhe shqiptarëve të helenizuar. Më fjalë të tjera, sipas tij, nuk kishte kurrfarë vijimësi gje netike midis Greqisë së vjetër dhe asaj të re.
Vepra e historianit tirolez përmban dromca interesante për vendosjen e grupeve të para shqiptare në Greqinë bizantine, kons eku.enncat e saj dhe gjëra të tjera me interes.

Athina, në kohën e Fallmerajerit, ishte e tëra shqiptare.
“Në kohën e sotme, Athina, kryeqyteti i mbretërisë së re, është më shumë shqiptare sesa ishte gjatë kryengritjes, për shkak se pas dë. bim,it të osmanëve, popullata shqiptare br.akktisi fshatrat dhe u vendos në qytet. Aty u desh të ngrihej një gjykatë e posaçme në gjuhën shqipe për të ve.ndo.sur dr.ejtëssinë për qytetarët jogrekë të Athinës”,shkruan Fallmerayer