Lajmet E fundit

Etnografi francez: Vizitova shumë shtete, por nuk gjeta më të bukur se shqiptarët në Perandorinë Osmane

B.ueAmi ka qenë etnograf, gjeolog dhe udhëtar francez, që ka shkruar për shumë shtete që ka vizituar, mes tyre edhe Shqipërinë e Turqinë, ndërsa në përshkrimin e tij për turqit, ai gjithashtu ka shkruar për shqiptarët atje, duke thënë se janë r aca më e bukur në perandori.
Ami punoi për një kohë të gjatë në Vjenë. Bëri udhëtime të gjata në Evropë e në Ballkan dhe në Shqipëri në veçanti.

Veprat e tij kryesore me interes për çështjet shqiptare janë Turqia Evropiane në 4 vëllime dhe Përmledhje udhëtimesh në Turqinë Evropiane1854) në 2 vëllime.
Aty paraqet të dhëna për historinë po litike e ekonomike të Shqipërisë, dhe për veçoritë e kulturës materiale e sh pirtërore (organizimi shoqëror, banesa, veshjet; cilësitë mo rale etj.) Megjithëse jep disa vlerësime të di.skutueshme, të dhënat e autorit kanë vlerë njohëse historike.

Në fushën e gjeologjisë, në veprën kryesere “Përshkrim gjeologjik i Turqisë Evropiane (Esquisse gëologique de la Turquie d’Europe, Paris 1840). ka përcaktuar depozitimet e kretakut, të paleogjenit e të neogjenit dhe, ndër të tjera, ka folur për vendburimin e serës së Selenicës, për ujërat ter.mominerale të Dibrës e të Fushë-Krujës, si dhe për gjipset e Vlorës.