Lajmet E fundit

Vuk Daskovic: Shqiptarët e kanë origjinën nga Kaukazi – Ismail Kadare me lehtësi i h.edh gjithçka poshtë, kështu i përgjigjet

Shkrimtari Ismail Kadare kishte dhënë disa detaje mbi origjinën e shqiptarëve pasi lexoi artikullin e z. Vuk Drashkoviç mbi “Mar.rëdhëniet serbo-shqiptare”.
Kadare kishte thënë se me sa duket Vuk Draskovic duke besuar se njohja e botës fillon dhe mbaron në këtë vepër, in joron ose mbyll sytë për të mos parë, se shqiptarët, nën emrin e shqiptarëve, dhe një nga qytetet e tyre, Albanopolis, përmenden që në shekullin e dytë në shkrimet e Ptolemeut.

“Unë thjesht dua të ndalem në këtë fragment të z. Vuk Draskovic “Asnjë shkencëtar serioz në botë nuk e mbështet pohimin e nxjerrë nga Tirana dhe Prishtina (kryeqyteti i Kosovës) pa asnjë provë mbështetëse, sipas së cilës ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve”, thuhet ndër të tjerash në reagimin e Kadaresë të botuar në “Le Monde Diplomatique” në tetor të 1989.
Unë thjesht dua të ndalem në këtë fra.gment të z. Vuk Drashkoviç “Asnjë shkencëtar serioz në botë nuk e mbështet pohimin e nxjerrë nga Tirana dhe Prishtina (kryeqyteti i Kosovës) pa asnjë provë mbështetëse, sipas së cilës ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve.”

Me sa duket z. Vuk Drashkoviç duke besuar se njohja e botës fillon dhe mbaron në këtë vepër, injoron ose mbyll sytë për të mos parë, se shqiptarët, nën emrin e shqiptarëve, dhe një nga qytetet e tyre, Albanopolis, përmenden që në shekullin e dytë në shkrimet e Ptolemeut.Aq më pak është i vetëdijshëm se au.toritetet më të mëdha shkencore të botës kanë folur për autoktoninë dhe origjinën ilire të shqiptarëve. Unë do të citoja ndër të tjerët gjermanët Gottfried Leibniz (1705), Johann Thunmann (1774), Ritter von Xilander (1835), Franz Bopp (1850), Jakob Fallmerayer (1857), J. von Hahn (1870), Paul Kretschner (1896), Norbert Jokl (shek. XX), Maximilian Lambertz (shek. XX) etj., Për të vazhduar me anglezët Ëilliam Leak dhe Steëart Mann, danezin Holger Pedersen, italianin Angelo Masci, austriakët G. Mayer, H. Olberg dhe R. Solta, francezin A. Ducellier dhe shumë të tjerë, për të arritur te kroatët Milan Sufflay (Shuflaj) dhe Radoslav Katiçiç dhe jugosllavi Aleksandër Stipceviç.

Por z. Drashkoviç pretendon (mendon) se ka zb.uluar në Enciklopedinë Sovjetike një studiues azerbajxhanas, R. B. Gueiouchev, i cili mbështetet në një tezë të vjetër, në asnjë mënyrë shkencore, por letrare dhe fa.ntazuese, e hed.hur poshtë prej kohësh, sipas së cilës, meqenëse ekziston në Kaukaz një vend i quajtur AIbania, thuhet se shqiptarët janë prej andej.

Kujtojmë Vuk Draskovic është i njohur për na.cional izmin e tij edhe pse ishte kundër reg.jimit të Milloshevicit, i cili e kishte ke.qqtrajtuar atë, poashtu është edhe kr.itik i p.ushtetit të Vucic, ka kr.itikuar as.hpër presidentit të tanishëm, për mohimin e kr.imeve të “Ka sap it të Ballkanit”.