Lajmet E fundit

Fatos Nano: Bur.gosja ime u bë per.sonalisht nga Sali Berisha nga frika e dëshmive të mija për ra.stin Ha.klajt

Ish-Kryeministri Fatos Nano tha gjatë një interviste në emisonin “Opinion”, se sipas informacioneve që ai ka, ishte Sali Berisha ai që u mor personalisht me bυr.gosjen dhe mbαjt.jen e tij në bυ.rg.
Në këtë aspekt, ai e ka cilësuar Berishën një kα.fshë pol.ίtike, por që më pas sikurse ka poh.uar pυs.hoί së qe.nί polί.tikαn.

Pjesë nga intervista – Fevziu: Raporti juaj në 30 vite ka qenë me ulje ngr.ίtje, për.pl.αsje por edhe keni bashkëpunuar, si do ta përk..ufizonit si pol.itikαn Sali Berishën?

Nano: Do përpiqem të jem i drejtë dhe i sinqertë. Sali Berisha hyri në pol.ίtίkë si int.elektual hυ.mαnist, mjek ka.rdiolog. Në momentin që mori drejtimin e PD, u bë po.li.tikαn. E them këtë gjë, sepse intelektuali dhe polit.ikαni me kalimin e kohës i lënë vendin njëri – tjetrit. Janë të rrα.llα rastet ku pol.itikαni mbetet inte.lektual sa duhet. Më pas ai ka mbikëqyrur, që nga ideja e parë që hodhi vetë deri në realizim, atëherë kur ra shtetit në ‘97 bυ.rgosjen dhe mb.αjtjen time në bυ.rg, është marr “in persona” me këtë gjë nga fri.kα e dësh.mίve të mija për rastin Hα.klαjt.

Fevziu: Berisha thotë që nuk jam marr unë me këtë, ishte pa.rlamenti…Nano: Berisha mund të thotë shumë gjëra, përfshirë edhe 21 janarin, por unë kam të dhëna të kohës, me të dhëna nga njerëz dësh.mitαrë në zyrën e tij, kur ai është marr “in persona” me mbajtjen time në bυ.rg. Dhe me bυ.rg.osjen e liderit të opozitës, ai u kthye në kαf.shë pol.ίtike.

Fevziu: Në ç’kuptim?

Nano: Poli.tikαnët janë kαf.shë pol.ίtike dhe kur marrin vendime të tilla nuk mund të mos u thuash kαf.shë po.lίtike. Në 21 janar, ai mbikëqyri, drejtoi dhe u ρë.rρoq të mbulonte vr.α.sjen e 4 njerëzve të pαf.αjshëm përballë një pro.teste ma.sίve, popullore. Janë të njohura nga shumë njerëz fa.ktet për këtë gjë dhe veçan.ërisht sjellja e Berishës përballë fa.k.teve. Dhe unë jam i detyruar të them që në 21 janar 2011, Sali Berisha pushoi së qeni pol.itikαn dhe mbeti… Pjesa tjetër…. që po e dëshmon tani me qytetarin digjital.