Lajmet E fundit

Vatikani zbulon dokumentin ku Skënderbeu është shpallur mbret

Hulumtimet neper arkiva e biblioteka te ndryshme, kane mundesuar zbulime te reja te ketyre akteve, per te cilat me pare eshte menduar se jane zhdukur apo nuk kane ekzistuar fare. Duke u nisur nga keto hulumtime, te koheve te fundit, studiuesi nga Zasgrebi, Ahmeti, ne Arkivin Sesakret te Vatisdaskanit ne fondin:

Miscsellaneae, nga viti 1458, zbulon nje mandat (akt diplomatik) origjinal te Skenderbeut, me te cilin emerohet Massrtin Muzsdaka si perfaqesues i tij “legjitim dhe legal”.

“Dokumenti eshte i shkruar ne pergamen. Eshte ruajtur mjaft mire”, pohon Ahmeti. Dokumenti ka dimensione: 68 x 92.5 cm. Ne te jane te varura edhe dy vula origjinale. E para vula shteterore e Skenderbeut dhe e dyta ajo e noterit Jodhanndes Bodrciuds de Grildlis.

“Ne na eshte bere e njohur edhe nje kopje e ketij mandati qe ruhet po ashtu ne Arkivins Sekrset te Vdaatikanit, ne Fondin: Diverdsa Camedralia, vell. 30, f. 134r-v. Kjo kopje eshte e sakte dhe teper besnike, pa asnje leshim nga ana e pershkruesit”, pohon studiuesi Ahmeti.