Lajmet E fundit

A e dini se pas shp.alljes së Pavarësisë së Shqipërisë hu.mb.ën je.ten rreth 50 mijë ush.ta.rë TU.RQ për mbr.ojtj.en e Shqipërisë?!

Prej nga momenti i shp.alljes së Pav.arsisë së Shqipërisë e deri më sot kanë kaluar gati plot 109 vite dhe që nga atëherë ka pasur he. ro dhe h.er.oi na të shumta që i kan dalë z.ot Shqipërisë që ta ruaj pavarsinë e vet dhe të jetë shtet i pa su.n duar. Por këtë gjë besoj që nuk e kemi ditur deri më sot.

Gazetari e pyet historianin duke i thënë: Profesor filluan pe.rp.las.jet mes Ismail Qemajlit dhe Esat Pashe Toptanin, ku pak nj.erëz e dijnë që kan hu.mb.ur je.tën 55 mije tu.rq për mbr.oj.tjen e pavarsisë së Shqipërisë.

A duhet ti tregojmë këtë br.ezit të ri? Shiko me poshte pergjigjen e his.torianit Shqipetar: