Lajmet E fundit

(VIDEO)Jeta e ps.ikopa.tit mat.rapaz Enver Hoxha dhe krijimi PKSH-së nga agje.ntët serb

Jeta e Enver Hoxhws ishte nje kompleks turpi, kri.minaliteti dhe per.ver.sitetesh. Është shembulli më tipik sesi ndryshon një idhull, një mit i krijuar artificialisht në mendjet e njerëzve, një njeri me aureolë, nga ai që ishte në fakt. Enveri ishte vërtet një njeri i gojës dhe i kalemit, por ai ishte edhe një mat.rapaz i kulturës. Po ta shfletojmë historinë e tij, zor se mund të gjejmë në të diçka njerëzore.

Jeta e Enver Hoxhws ishte nje kompleks turpi, kri.minaliteti dhe per.ver.sitetesh. Është shembulli më tipik sesi ndryshon një idhull, një mit i krijuar artificialisht në mendjet e njerëzve, një njeri me aureolë, nga ai që ishte në fakt.

Enveri ishte vërtet një njeri i gojës dhe i kalemit, por ai ishte edhe një mat.rapaz i kulturës. Po ta shfletojmë historinë e tij, zor se mund të gjejmë në të diçka njerëzore.