Lajmet E fundit

Trim mbi trima / Historia e shqiptarit që v.rau rusin në Nju Jork, se ia grisi flamurin kuq e zi

Pak njerëz kanë dëgjuar për Ahmet Zherkën. Historia e tij është tepër interesante.
Ahmeti mbahet në mend për eli.min.imin e një rusi në Neë York, pasi ia kishte shq.yer para syve flamurin shqiptar. Për këtë akt e kishte arsyetuar edhe gjy.qësori amerikan, duke mos e dë.nuar. Aktivisti i njohur i komunitetit shqiptar në SHBA, Ahmet Zherka, ka ndë.rruar je.të në vitin 2016. Ahmet Hasan Zherka kishte lindur më 20 shtator 1933 në Zherkë të Malësisë Gjakovës.

Një kohë jetoi në Plavë-Guci e pastaj në Kosovë. Më 1967 emi.groi në SHBA, ku u shqua për vep.rimtari në mbështetje të asp.iratave të shqiptarëve të Kosovës. Është edhe i biri i tij, Ilir Zherka, si një zyrtar i Departamentit amerikan të Shtetit, i cili mori pjesë në hapjen e Zyrës Amerikane në Prishtinë, 26 vjet më parë, e cila pas lu.ftës u shn.dërrua në ambasadë të SHBA.

Familja e Ahmet Zherkës ishte arr.ati.sur në Kosovë nga Bytyçi i Tropojës. Ahmeti kishte mbaruar shkollën normale në Ferizaj (siç quhej atëherë shkolla e mesme, që kua.lifik.onte mësuesit). Në Nju Jork ishte af.irmuar si patriot tr.im, meqë i kishte ndodhur fat.keq.ësia që e kishte afir.muar.

Ai kishte eli.min.uar punëdhënësin e tij ruso-amerikan. Shkak kishte qenë vizita që i kishte bërë ai Ahmetit në zyrë të punës. Me atë rast punëdhënësi ruso-amerikan ia kishte gri.sur flamurin kombëtar shqiptar, të cilin Ahmeti e mbante mbi tavolinë të punës. Flamurin e kishte sharë mbi baza nac.iona.liste e sho.vini.ste. I ofe.nduar rëndë, Ahmeti e eli.minon. Dë.nimi kishte qenë i butë për shkak të mo.tivit e rreth.anave të eli.mini.mit.