Lajmet E fundit

Identiteti i Suliotëve dhe mbivendosja e fesë mbi kombësinë, për hir të mbijetesës

“Historia e popullsisë shqiptaro ortodokse të kalasë malore të Sulit jep një shembull të një mbivendosjeje të tillë (*). Kur Aliu paraqiti kërcënimin më të menjëhershëm për pavarësinë e tyre, feja funksionoi si treguesi më i rëndësishëm komunal dhe ata gjetën aleatë në popujt ortodoksë grekë të rajonit, veçanërisht ata të qytetit

bregdetar të Pargës. Megjithatë, kur Aliu në vitet e fundit të jetës, u gjend i kundërshtuar nga trupat e sulltanit, ai arriti të vinte në jetë një koalicion antiosman, duke fituar mbështetjen e suliotëve pjesërisht përmes një thirrjeje bazuar në origjinën e përbashkët shqiptare.” – Katherine Elizabeth Fleming