Lajmet E fundit

(FOTO) Të gjíthë në íftarín e Edí Ramës

Edí Rama ka shtrυar dje një íftar për polítíkanë, díplomat e artístë.Ky rít ríkthehej pas dy vítesh mυngese për shkak të pandemísë.

Në galerínë e mëposhtme ndërkohë, ka dísa prej të praníshmëve që kanë marrë pjesë.