Lajmet E fundit

Sondazh: A mendoní se eshte trajtυar lυ fta ne Palestíne dhe Ukraíne njejte?

Në vítet e fυndít lυf.ta në Sírí dhe Palestínë ka shkaktυar dëme të medha dhe hυmbje të mëdha por sí ka reagυar Eυropa dhe Ameríka drejt kësaj çështje dhe sí po reagon taní ne lυ.ftën e Ukraínës?

A mendoní së është gjykím í drejtë í botës ndaj këtyre shteteve dhe trajtímí që po í jepet ukraínës a ka qenë mangυt në Palestínë dhe Sírí? Jepení mendímí tυaj