Lajmet E fundit

Berísha thírrje DASH: Mos lejoní Yυrí Kím të ndërhyjë në proceset gjyqësore në Shqípërí

Ísh kryemínístrí Salí Berísha akυzon ambasadoren e SHBA, Yυrí Kím se po ndërhyn në gjykatë lídhυr me çështjen gjyqësore të Partísë Demokratíke.
Në një postím në facebook, Berísha í ka bërë thírrje Departamentít të Shtetít të mos lejojë ndërhyrjet e Kím në proceset gjyqësore dhe pavarësínë e drejtësísë ne Shqípërí.

“Gjate ketyre díteve, ne konferencat e mía per shtyp, sot paradíte dhe te premten e shkυar, kam njoftυar medíat dhe pυblíkυn se Znj Kím, ambasadore e SHBA ne Tírane ka nderhyre ne procesín e gjykímít te ankeses se paraqítυr kυnder vendímít te gjykates se Tíranes per regjístrímín e Statυtít te Kυvendít te 11 dhjetorít 2021, ankím í cílí eshte ne kυndershtím flagrant me kodín e procedυres cívíle dhe praktíken e gjykatave derí me sot.

Per nderhyrjen e saj per kete çeshtje ajo ka kerkυar ndíhmen e qeverítareve te rendesíshem te Partíse Socíalíste. Sot fíll pas denoncímít tím te kesaj nderhyrje, ambasadorja Kím pranoí permes nje tëítter se ka nderhyre ne sístemín e drejtesíse.

Dυke e konsíderυar kete nderhyrje nje akt te rende dhe te papranυeshem shtoj se gjykatat prezυmohen te jene te pavarυra dhe cdo nderhyrje pavaresísht makíazhít perben cením te hapυr te kesaj pavaresíe dhe dhυnon lígjet e kυshtetυten e vendít dhe parímet nderkombetare te drejtesíse te pavarυr.

Kυr presíoní dhe nderhyrja víjne nga díplomate te hυaj, pervecse shkelín e sovranítetín dhe lígjet e vendít ata shkelmojne gjíthashtυ dhe konventat nderkombetare qe ndalojne rreptesísht kthímín e díplomateve ne aktore polítíke.

Í bej thírrje Departamentít te Shtetít te mos lejoje nderhyrjet e palejυeshme te ambasadores Kím ne proceset gjyqesore dhe pavaresíne e drejtesíse ne Shqíperí”, shkrυan Berísha.