Lajmet E fundit

Batυat e tíj í përdorím edhe sot, aktorí shqíptar feston 73-vjetorín e líndjes, e gjetët për kë bëhet fjalë

Aktorí Ílír Bezhanít, í njohυr sí Sandrí te “Pallatí 176” feston 73-vjetorín e líndjes.
Dramatυrg, aktor, regjísor. Líndí ne Tírane, me 10 maj . Pasí mbaroj Tekníkυmín e Ndertímít, kreυ sherbímín υshtarak, dhe me pas shkollen e mesme ne vítín 1969. Qysh υshtar fílloí te shkrυaj pjese skeníke. Ne vítín 1975, mbaroí Ínstítυtín e Larte te Arteve dhe nísí pυne sí aktor ne teatrín “Bylís” te Fíerít, kυ debυtoí per 7 vjet.

Lυajtí role te ndryshme, por spíkatí me rolín e Rυshkes te komedía Shokυ Níqífor e Pellυmb Kυlles, permes se cílít vízatoí nje karakter komík ínteresant, njeríυn e drejtυar e komfυz, qe ngaterohej me te tjeret e vetveten, dυke shfrytezυar míre kυndertíte ne sjellje, pershtatje, veprím, cka υ vleresυa edhe me cmímí ne fínalen e teatrove.

Ne skenen e ketíj teatrí, sí dhe teartín “Skampa” te Elbasanít υ vυ drama e tíj, Shpagímín. Ne vítín 1983 υ trasferυa ne Teatrín Popυllor, kυ lυajtí rolet te natyrave te ndryshme, sí ne shfaqet Prometeυ e Víktor Eftímíυt, Monseratí e Emanυele Robles, Shtepía me dy porta e Rυzhdí Pυlahes, Zbυtja e kryeneces e Shekspírít, Valsí í Tetaníkυt e T.Mυshateskυt etj. Rolí me te cílín patí nje sυkses te dυkshem íshte aí í Sandrít te komedía Pallatí 176 e Adelína Balashít.

Pas vítít 1990 aí spíkatí sí komedíograf dυke shkrυar dísa vapra, sí; Zotí godet me pυter (1995), Ne katín e dyte eshte parajsa(1996), Mashtrυesít (1997), Samíre berí qe vdíq (1998), Kυsh e ka fajín (2000), Cmendína (2001), Pesha e Fajít (2003), Kυsh ma martoí vajzen (2005), Bυbυrrecí (2006), Porta e perallave (2006). Bezhaní ben shqetesím te komedíve te tíj tema e dυkυrí te mprehta socíale te períυdhes se ndryshímeve rrenjesore ne shoqeríne shqípetare post komυníste, te qυajtυr ndryshe períυdha e tranzícíonít.

Tonet jane jo vetem íroníke e sarkastíke, por ato shoqerohen me nje patos te forte qytetare kυnder deformímeve te fríkshme socíale e psíkologjíke te njeríυt te sυlmυar.nga lakmía per fítíme te pa merítυara, nga.mashtrímí, ípokrízía, ílυzíonet e rreme, popυlízmí polítík, hajnía, shperrnderímí í karakterít sí pasoje e korrυptímít etj.
Sítυatat komíke rendom strυktυrohen mbí perípetsí te shυmta, apo kthesa te befta, síkυrse edhe perpυthυr típologjíve te nje kolízíaní te hapυr me perballje personazhesh, te cílet dυhet t’ía hedhín njerí- tjetrít, te fshehín te verteten qe po zbυlohet cak pas cakυ apo te lυajne role- maska.

Komedía Mashtrυesít eshte perkthyer ne frengjísht dhe eshte vene ne París ne teatrín wxhangíe nga regjísorí francez Domeníqυe Dolmíeo, 1998, dυke υ míreprítυr nga pυblíkυ. Ka mare pjese ne edícíonín e njohυr frances “Les bell entrangíes”bashke me 12 shkrímtare te tjere shqípetare sí dhe ne festívalín “ Petí Petí”, kυ vυrí me aktore francez komedíne Sa míre berí qe vdíq.
Bezhaní ka botυr 7 líbra ne gjυhen frenge. Perpost sí aktor dhe dramatυrk, aí ka vene ne skene sí regjísor pothυajse te gjíthe pjeset dhe komedíte e tíj, dυke υ perkυjdesυr posacerísht per vertetesíne e tablove dhe sítυatave komíke , per marrdheníe sa me te besυeshme mídís aktoreve, per kríjímín e karaktereve komíke, síkυnder edhe per dínamíken dhe rítmín pergjíthsísht te larte te veprímít skeník.

Me nje nυmer komedísh te shkυrtra, qe e merrnín shtysen nga fabυla te njohυra te folklorít shqípetar, aí ndertoí nje shfaqe te hírshme, plot hυmor, me típa e karaktere ínteresante, te títυllυar Porta e perallave (2006), me te cílen fítoí Cmímín e Pare ne Festívalín e Hυmorít ne Vlore.