Lajmet E fundit

(video)Bota tashmë po flet për të / Shqiptari që bëri 43 vjet b.urg deri në vd.ekje

Kur hyri për herë të parë në b.urg në vitin 1944 ishte vetëm 24 vjeçar… Asokohe Sami Dangëllia siç quhej djaloshi, nuk e kishte menduar se të gjithë jetën do ta kalonte pas hekurave… Madje edhe sytë i mbylli në b.urg…

Por cila është historia e tij ? Përse u dë.nua me 38 vjet bu.rg dhe 5 vjet in.ternim ? Kush ishte Sami Dangllia ? Rrëfimet e bashkëvu.ajtesve, dokumentat, dëshmitë e familjarëve… Jeta e panjohur e tij…