Lajmet E fundit

Ai Është Biblili I Shkodrës, Po Shikoni Sa Zonjë Të Bukur E Paska Gruan Bujar Qamili: Do Ha biteni Se Ajo Ka Qenë Xhe loze Për Eli Farën

Ai Është Biblili I Shkodrës, Po Shikoni Sa Zonjë Të Bukur E Paska Gruan Bujar Qamili: Do Ha biteni Se Ajo Ka Qenë Xhe loze Për Eli Farën
Në shumë in tervista të dhë na për mediat e ndr yshme, kë ngëtari i mi rënjohur shkodran Bujar Qamili ka rr ë fy e r se ba shkëshortja e tij është xhe loze.

Por i py etur se cila është k olegia që ka zgj u ar më shumë xhe lozi tek ajo, Bujari është pë rgjigjur si nqerisht duke thënë emrin e kë ngëtares Eli Fara.

Duke dë gjuar për këto “sk e na” xhe lozie të zo njës së kë ngëtarit, si gurisht që na është zgj u ar ku reshtja për të ditur diçka më shumë rr e th saj.
Së fundmi kë ngëtari është shf a q ur p ërkrahë zonjës së tij, e cila e ka sho që ru ar atë në një eve niment ku ai ka qenë i ftuar. Siç shihet edhe në foto çifti si mpatik duken shumë mirë së ba shku dhe kanë një ha rmoni që është e le htë të k uptohet edhe në përmjet një fotoje