Lajmet E fundit

Nëse Një Grua Vuan Nga Një Gjën.Dër.Tiroide, Fajin E Ka Vetëm Burri: / Shërue.Si Rus Lazarev I Tron.Ditur Nga Shpjegimi I Të Gjitha Sëmu.Ndjeve Të Grave!

Më në fund duhet të kuptojmë – koha nuk na shëron, vetëm dashuria mund të na shërojë / Problemet me gjëndrën tir.oide lindin, si rregull, si rezultat i rritjes së dëshirës njerëzore për të kontrolluar mjedisin e tij dhe si rezultat i përpjekjes së tij për të menax.huar “në mënyrë të vendosur” situatat që rrjedhin nga marrëdhë.niet me të dashurit, veçanërisht – me një të dashur. sek.si i kundërt, thotë shëruesi i famshëm rus Lazarev.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Gjëndra tir.oide vuan nga njerëz tepër xhelozë dhe të ndjeshëm, të cilët ofendohen lehtësisht, të cilëve u mungon edhe ambicia, njerëz që niveli i krenarisë dhe xhelozisë është mjaft i lartë. Mospranimi i situatës traumatike, që ndodh në marrë.dhëniet me të dashurit, shkaktohet nga lidhja me marrëdhëniet, nga lidhja njerëzore me aspekt.et personale të lumturisë njerëzore.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Cila sëmundje do të bllokojë patologjinë mendore – përcaktohet nga shkalla e mospranimit të situatës traum.atike, si dhe nga personaliteti i personit. Refuzimi i dhun.shëm i situatës në disa mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut, në të tjerët pas shpërthimit të urrejtjes, shikimi fillon të dobësohet ose ndodh një god.itje, në të tjerët do të ketë një problem me gjënd.rën tiroide. Por thelbi i të gjitha problemeve është i njëjtë: mospr.animi i dhimbjes, dëshirat e paplotësuara në marrëd.hëniet personale.