Lajmet E fundit

Nëse shikon ndonjëherë në jetën tënde diçka të tillë, largohʋ para se të jetë vonë

Ndonjëherë forca e mahnitshme e natyrës mund të jetë shumë shkatërruese dhe nuk fal askënd që del në rrugën e saj. Kur ju filloni ta ndjeni natyrën rreth jush, ajo bëhet gati për një surprizë.


Kohët e fʋndit, dʋke kalʋar pyjet e dendʋra të Hʋngarisë, në qytetin e qetë të Pilish ʋ shfaq një mjegʋll e dendʋr akʋlli. Në fillim çdo gjë dʋkej normale, megjithatë, sitʋata doli të jetë më tepër e rrezikshme se ajo që kishte parashikʋar shërbimi Meteorologjik hʋngarez.

Kur kjo mjegull, e njohur zakonisht si “vdekja e bardhë” kaloi nëpër pyjet malore të Hungarisë, temperaturat mesatare filluan të bienin ndjeshëm.

Mjegulla zbriti duke vrarë çdo gjë që dilte në rrugën e saj. Viktimat e saj të para ishin pemët dhe kafshët e egra që filluan të ngrijnë

Në një çast ky vend u bë një zonë e zhdukur, një kurth i vdekjes, shumë e rrezikshme për çdo qenie të gjallë. Edhe për udhëtarët e rastësishëm, ajo ishte shumë e rrezikshme. Këto imazhe tregojnë se natyra nganjëherë mund të jetë mjaft e paparashikueshme dhe e pabesë.