Lajmet E fundit

Jʋ gɑɾɑntoj që se kení dítʋɾ më pɑɾë/ Domethëníɑ e ínícíɑleve në pëɾkɾenɑɾen e Skëndeɾbeʋt

Përkrenarja me kurorë mbretërore e Gjergj Kastriotit Skënderbeut e cila ndodhet në Muzeun Perandorak të Vjenës, Austri, përtej rëndësisë kolosale historike si një ndër objektet më të rëndësishme për historinë kombëtare, ka dhe një domethënie hyjnore në inicialet që janë të shënuara mbi të, transmeton lexo.com.al.

Inicialet e shkronjave latine të stilit gjysmëgotik që mund të dallohen janë:

I(hesus) N(azarenus)P(rincipi) E(mathiae)R(egi) A(lbanie)T(errori) O(smanorum)R(egi) E(piroticum)BT(enedictum)Kuptimi i tyre:
Jezusi NazarenMretin e ShqipërisëTmerrin e OsmanëveMbretin e Shqiptarëve Bekon