Lajmet E fundit

Histσria qe te cmend ne Pσgradec! Prindërit “mσtër e vëlla”, qytetari ndahet nga familja pas 27 vjetësh, hυmb Lσtarinë Amerikane

Historia qe te cm e nd ne Pogradec! Prindërit “motër e vëlla”, qytetari nd ahet nga familja pas 27 vj etësh, hu mb Lo tarinë Amerikane.
Shtyp hapesíren rek1amυese më pσshtë dhe lexσ lajmín e plσte

Nisi sot ap li k im i për l otarinë amerikane, pr oces që do të zgj a së deri në 5 Në ntor.
Duke ma rrë shkas nga kjo, St o p so ll i këtë të më rkurë ra stin e një qytetari nga Pogradeci, Luan Bashallit, të cilit për një ga b i m të Gje ndjes Civile Pogradec, i është dj e g ur lo taria amerikane dhe është ndarë nga familja.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..

Në vitin 2017, Luani zb u l o i se nëna dhe babai i tij re zultonin motër e vëlla në Gj endjen Civile Pogradec. Në atë kohë ai iu dr ejtua em isionit Stop.
Shtγ’p hapsiren rek.lamυese me pσshte per te ndjekυr videσn ↓↓ artikυlli vazhdσn..