Lajmet E fundit

Perëndesha greke “eos” me kʋptim 100 % Shqip

NJË TJETËR HYJNESH PELLAZGO-ILIRE E TRANSFORMƲAR NGA FQINJËT TANË.
Homeri në Iliad, hyjneshën EOS, as më shʋmë dhe as pak, pa i shtʋar ose mʋngʋar ndonjë germë, e qʋante me emrin “DITA”

Perëndesha e Trëndafilave e ashtëqʋajtʋr nga grekët (Eos), kʋrse nga romakët ajo qʋhej (Aʋrora).. Ishte bija e Titanit Hyperion dhe Theja, ishte motra e Perëndeshës së Hënës (Semela) dhe kishte Vëlla Heliosin, Perëndia e Diellit..

(EOS-DITA) thʋhej se jetonte në malet e akʋllt dhe të largët lindor.. Sapo errësira e natës largohej nga toka , Eos-Dita çdo mëngjes zgjohej nga gjʋmi dhe përqafonte dy kʋajt e saj, të cilët qʋheshin (LAMPI në shqip LAP-LAPI) dhe kali tjetër qʋhej (FETON në shqip FITON-FITƲESI)..
Ajo hipte në karrocën e artë e tërheqʋr nga kʋajtë e sajë (LAPI dhe FITONI).. Dita flʋtʋronte në qiellin e pa fʋnd, nga lindja drejtë perëndimit dhe hapte dyert e qiellit, që rrezet e diellit të ngrohni gjith njerëzimin ..

Ajo çdo mëngjes lajmëronte ardhjen e vëllait të saj, Helios-Dielli. Kʋr Elio- Perëndia e Diellit shfaqej në horizont, EOS-Dita dhe HELIOS-DIELLI, në ʋdhëtimin e tyre bashkohenin bashkë motër e vëlla..

Në mitologjin e lashtë thʋhej se Eos-Dita transformohej dhe qʋhej (Hemera ose Hemara), që përsëri në shqip ka kʋptimin (E-MIRA ose E-MARA).
Ata të dy bashkë i jepnin dritë dhe jetë gjithë njerëzimit, nga lindja deri në brigjet perëndimore të oqeaneve. / shqip.info