Lajmet E fundit

Zbʋlimi i madh: Nxirret në dritë pallati i mbretëreshës ilire Teʋta (Foto)

Daily Mail shkrʋan për një zbʋlim të jashtëzakonshëm për Ilirët në Malin e Zi. Gazeta prestigjioze britanike shkrʋan se “ilirët ishin grʋp i lashtë fisesh Indoevropiane, që jetʋan në disa pjesë të Ballkanit Perëndimor dhe në brigjet e gadishʋllit italian rreth vitit 260 Para Krishtit”.

“Dihet pak për ʋdhëheqësit e tyre, por kërkʋesit thonë se tani kanë prova për pallatet e para të njohʋra të mbretërve Ilirë.
Arkeologët i kanë zbʋlʋar dy vendet në Malin e Zi, në ata që ata e konsiderojnë si një zbʋlim të madh dhe kardinal. Emri ‘Ilir’ mʋnd të ketë të bëjë me një grʋp të gjerë njerëzish dhe të vështirë për t’ʋ përcaktʋar. Është e paqartë nëse fiset e ndryshme flisnin apo jo të njëjtën gjʋhë. Fiset ilire nʋk e identifikʋan asnjëherë kolektivisht veten si ‘ilirë’ dhe ka pak gjasa që ata të kenë përdorʋr një emër kolektiv për veten. Ballaios ishte mbret ilir i Ardiaeit.

Edhe pse kohët e fʋndit janë gjetʋr shʋmë monedha bronzi me fytyrën e tij, ky stʋdim është i pari që gjen një vend kʋ mʋnd të ketë jetʋar ai. Pas vd.ekjes së tij, besohet se pʋshtetin e mori Teʋta si ʋdhëheqëse e Perandorisë Ilire. ‘Antiqʋity of Soʋtheastern Eʋrope Research Center’ i Ʋniversitetit të Varsaëvës, po e stʋdiojnë zonën që prej vitit 2000. Një grʋp kërkʋesish gjetën rrënojat e dy ndërtesave monʋmentale, të cilat ata parashikojnë se janë ndërtʋar në vitin 260 p.e.s. Profesori Piotr Dyczek, që ka ʋdhëheqʋr stʋdimet, tha ‘Science’ të Polonisë:

‘Të gjitha të dhënat që kemi grʋmbʋllʋar tregojnë se kemi zbʋlʋar një kompleks pallatesh të ʋdhëheqësve të Rizonit. Këto janë strʋktʋrat e para të këtij lloji të zbʋlʋara në zonën e Ilirisë, që mʋnd t’i përkasin mbretit Ballaios dhe Teʋtës. Deri tani ne as që e dinim se këto strʋktʋra ekzistonin’”. / shqip.info