Lajmet E fundit

Zvicra:Kemi Nevojë Urgjente Për Emigrantë, Rrogat Jane Të Shkëlqyera

Punë ka, por s’ka profesionistë”. Kjo është shprehja që përdor gjithmonë kreu i qeverisë për të zbutur apo mbuluar papunësinë që ka kapluar vendin.Të gjithë e dimë si është s ituata e punësimit në vend, ndaj të shumtë janë personat që i janë drejtuar emigrimit për të si guruar të ardhura.
Një nga vendet që është në kr izë për punëtorë është Zvicra, ku qeveria dhe s indikata e fermerëve kanë ndërmarrë fushata për të rregulluar tregun e punës dhe rii nte gri min e r efugjatëve.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë… Janë rreth 14 ferma që kërkojnë re fugjatë për një vend pune të përkohshme, për të cilën do të paguhen 3200 franga në muaj.Kanë qenë vetëm 6 ferma që kanë mundur të gjejnë punëtorë, ndërsa pjesa tjetër e an uluan ofertën e tyre. Kjo për faktin se nuk gjetën re fugjatë.Ky projekt ka ende kohë deri në 2022 ndërsa në njoftimin e tij Se kretariati Federal për Mivgracion bën me dije se kjo do t’i ndihmojë az iIkërkuesit dhe r efugjatët që të i ntegrohen më mirë dhe të mësojnë një nga katër gjuhët e vendit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…